Pohádka ve škole. Zachráněné vzpomínky

date of exhibition: 2012/11/22 - 2013/02/24
institution: Slovácké muzeum
type of exhibition: kolektivní

notes:

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti připravilo v předvánočním čase, pro své návštěvníky výstavu Pohádka ve škole. Zachráněné vzpomínky. Jak název napovídá, ve výstavě jsou prezentovány vzácné školní obrazy ze sbírek Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze s tematikou pohádkových příběhů. Nejstarší obrazy, které dříve visely ve školních třídách, pocházejí z počátku 20. století a jsou inspirovány pohádkami bratří Grimmů (O Popelce, O Šípkové Růžence, Kocour v botách, O Červené Karkulce aj.). Ztvárnil je nejen významný německý malíř, grafik a ilustrátor Paul Hey (1867–1952), ale také další autoři, např. Karl Fridrich Bell, Wilhelm Claudius, Hans Printz. Ve výstavě jsou zastoupeny rovněž ilustrace českých autorů k pohádkám Karla Jaromíra Erbena a Boženy Němcové pocházející z období od první republiky až do 90 let 20. století. K nejstarším náležejí školní obrazy vydávané pražským nakladatelem Čeňkem Semerádem. Mezi autory je zastoupena celá řada českých malířů ilustrátorů (František Ženíšek, Antonín Zhoř, Josef Lada, Vlasta Švejdová a další). Školní obrazy doplňují učebnice s pohádkami, české pohádkové knihy, reklamní pohádky a hry. Atmosféru „školních škamen“ z dob dávno minulých ztvárňují sbírkové předměty z fondu Slováckého muzea a soukromých sbírek.