Přírůstky 1992–2012

date of exhibition: 2012/10/18 - 2013/01/06
institution: Galerie Slováckého muzea
type of exhibition: kolektivní

notes:
Padesát let existence Galerie SM v budově bývalé zbrojnice je příležitostí představit veřejnosti výběr z přírůstků za posledních dvacet let. Ve všech třech výstavních sálech tak budou k vidění díla starších moravských autorů (např. J. Uprka, A. Frolka, A. Kalvoda, J. Obrovský, J. Jaška, I. a V. Vaculkovi), práce významných klasiků českého umění (V. Špála, F. Muzika, E. Filla ad.), díla od současných umělců (např. F. Hodonský, S. Slovenčík, J. Vlach, T. Měšťánek, J. Pospíšil, M. Malina, Z. Tománek), ale také soubor medailí a drobné plastiky z deseti ročníků uherskohradišťských sochařských sympozií. Jubilejní projekt doprovodí obsáhlý katalog s výčtem přírůstků, výstav a vydaných tisků.