Budování mostů. Daniel Arnošt Jablonský v Evropě raného osvícenství

date of exhibition: 2013/01/25 - 2013/03/03
institution: Muzeum Jana Amose Komenského
type of exhibition: nevýtvarná

notes:
V r. 2011 Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vůbec poprvé české veřejnosti komplexně představili život a dílo Daniela Arnošta Jablonského (1660-1741), vnuka slavného „učitele národů“ J. A. Komenského. Daniel Arnošt Jablonský (1660-1741) se narodil poblíž Gdaňska jako druhý syn v rodině Petra Figula a Alžběty rozené Komenské. Po studiích na univerzitě ve Frankfurtu nad Odrou a delším stipendijním pobytu v Oxfordu nastoupil dráhu duchovního. Roku 1693 byl povolán na místo dvorního kazatele u berlínského dvora. (z textu k výstavě)