Marie Filippovová: Pro toto místo

date of exhibition: 2013/02/14 - 2013/04/01
institution: Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
type of exhibition: autorská

notes:
-
Dcera ruského emigranta, který přišel do Československa ve dvacátých letech, a vídeňské Češky, absolvovala v roce 1963 studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru profesora Antonína Strnadela se zaměřením na volnou a užitou grafiku, design a knižní kulturu. Celoživotní inspirací je jí literatura, k níž vytváří samostatné pandány, ať již v podobě grafických či kresebných celků, leckdy využívajících integrace písma či kaligrafie. Teprve v druhé polovině devadesátých let, kdy zakončila svou více než dvacetiletou pedagogickou činnost na Střední škole uměleckých řemesel v Brně a kdy se mohla začít věnovat výhradně uměleckému poslání, se však rozvinula naplno její výtvarná potence. Dílo, dosud vázané na dvourozměrný tvar komorních formátů, expandovalo do prostoru. Rozšířila se také ideová inspirace, která se emancipovala od literárního světa a začala se orientovat na širší, často tísnivá civilizační témata. Základním výrazovým prostředkem zůstává i nadále papír a kresebný znak.
Marie Filippovová využívá metod opakování, zmnožování či variování, jež se vážou k nejrůznějším prostorovým útvarům často dosahujících monumentálního účinu. Jejich povrch pokrývají stopy štětce namočeného do barevných tuší, jež se shlukují do pravidelných struktur z nepravidelných jednotek. Tyto „optické pasti“ pak silně působí na divákovu senzibilitu. Tvarosloví volně navazuje na tradici založenou v českém prostředí tendencí Nová citlivost, jež se mimo jiné zabývala otázkou dichotomie chaosu a řádu, emoce a racionality. Má však svou osobitou, zcela nezaměnitelnou tvář.
Jak již vypovídá název výstavy, vznikne v barokní jízdárně unikátní projekt, vytvořený speciálně pro toto místo, jenž bude akcentovat nejnovější trend autorčiny tvorby rozvíjející médium kresby do prostoru. Setkáme se tu s motivem vodopádu, levitujícího sloupořadí i skrumáží barevných květin. Starobylý materiál papíru ožije v nové, originální formě. Přijďte se přesvědčit o její působivosti. Můžete tak učinit až do velikonočního pondělí 1. dubna.
galerieroudnice.cz