ZÁVISLÍ POZOROVATELÉ / DEPENDENT OBSERVERS

date of exhibition: 2012/09/05 - 2012/10/28
institution: Karlin Studios
type of exhibition: kolektivní

notes:Projekt "Závislí pozorovatelé" vychází z představy, že pozorování není a nemůže být nikdy zcela nezávislé, ukazuje podoby zaujaté pozornosti a závislost klade jako nevyhnutelnou podmínku vztahu mezi pozorovatelem a pozorovaným. Jednotlivá díla testují formy participace na pozorovaném a zdůrazňují aktivní pozici pozorovatele. Ta může být motivovaná osobní zaangažovaností nebo pouze odrážet přesvědčení, že už samotné pozorování mění pozorovaný děj.

(http://www.futuraproject.cz)