Petr Zhoř: Fotografie

date of exhibition: 1977/04/01 - 1977/04/20
institution: Muzeum Jana Amose Komenského
type of exhibition: autorská