České umění přelomu 19. a 20. století ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích (1)

date of exhibition: 2011/06/15 - 2011/11/13
institution: Východočeská galerie v Pardubicích
type of exhibition: kolektivní