Signály z neznáma. Český komiks 1922-2012

date of exhibition: 2013/03/07 - 2013/05/20
institution: DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art
type of exhibition: kolektivní

notes:
_
Výstava v Centru současného umění DOX mapuje 90 let vývoje českého komiksu jako svébytného narativního žánru.
Fenoménem komiksového média se u nás až donedávna nikdo seriózně nezabýval, ačkoli již od svých počátků zajímavým způsobem zrcadlí proměny naší společnosti a kultury. Smyslem výstavy je zasadit řadu jevů, jež byly zapomenuty anebo jsou vnímány izolovaně, do obecnějšího kontextu a představit je široké návštěvnické veřejnosti.
Kořeny domácí komiksové tradice sahají do poloviny 19. století, kdy se v českém prostředí rodily první satirické časopisy. Až do 30. let se vývoj formy propojující vizuální a verbální složku podobal vývoji v ostatních evropských zemích. Nástup fašistické a následně komunistické totality přirozenou evoluci komiksu narušil a zdeformoval, přesto domácí tradice nikdy zcela nezanikla a příležitostně nabývala někdy osobitých, jindy až bizarních forem, které se výrazně lišily od podob známých v komiksově vyspělých zemích jako USA, Francie nebo Itálie.
Kromě komiksových originálů a souvisejících materiálů zpřístupní expozice i mnohé unikátní objekty sou­visející s českými komiksovými světy: devadesátile­tý příběh českého komiksu se tak na několik měsíců dočká své hmatatelné podoby.
www.dox.cz - 2013/03