Jana Švábová: Pastely, akvarely

date of exhibition: 2009/09/04 - 2009/11/01
institution: Galerie výtvarného umění v Náchodě, Kabinet kresby, grafiky a fotografie
type of exhibition: autorská