Jana Švábová: Pastely, akvarely

date of exhibition: 2012
institution: Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
type of exhibition: autorská