Milan Salák: Zem zelená

date of exhibition: 2008/09/05 - 2008/10/12
institution: Galerie České pojišťovny
type of exhibition: autorská