Jan Mladovsky: Communism

date of exhibition: 2000/08/17 - 2000/09/17
institution: České muzeum výtvarných umění
type of exhibition: autorská