Pocta Oldřichu Kulhánkovi!

date of exhibition: 2013/02/03 - 2013/03/17
institution: Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových
type of exhibition: autorská

notes:
-
V souvislosti s náhlým úmrtím českého grafika pana Oldřicha Kulhánka se Museum Kampa rozhodlo uspořádat komorní výstavu, jako výraz pocty jednomu z významných českých výtvarných umělců.
Oldřich Kulhánek (1940–2013) je autorem návrhů všech současných českých bankovek a hlavně významný grafik, jehož dílo dozrávalo v druhé polovině šedesátých let a dál se výrazně rozvíjelo až do současnosti. Vynikal dokonalým zvládnutím výtvarných prostředků. Jeho tvorba byla založena na brilantní kresbě, která se stala nejdůležitějším prostředkem k vyjádření jeho politicky a společensky vyhraněných názorů. Za své ostře kritické a výrazně ironické listy z let 1968 až 1971 byl dokonce v roce 1971 zatčen a odsouzen za hanobení představitelů komunistických zemí. Tím byl míněn hlavně Stalin, který se v jeho kompozicích objevoval v zesměšňujících pozicích a spojeních. Přitom se však právě tyto listy staly součástí významných veřejných sbírek, jako je například Národní galerie, Museum Kampa a další.
Oldřich Kulhánek se již ve druhé polovině 60. let stal důležitým představitelem výrazného proudu české nové figurace, která reagovala na dosud převažující a zvolna se vyčerpávající abstrakci rozmanitého zaměření. V tomto smyslu se zařadil vedle takových osobností, jako byl například Jiří Načeradský, Jiří Anderle a další. V 70. letech se vedle grafiky stále intenzivněji zabýval i kresbou. Důležité pro něj bylo téma Bestiária, na které myslel už od svého věznění. V roce 1978 na něj vytvořil cyklus pěti leptů. V roce 1980 se však soustředila hlavně na litografii, kterou ovládl stejně mistrovsky jako předtím tisk z hloubky.
V 80. letech dostal díky odvaze některých redaktorů příležitost ilustrovat řadu kvalitních knih. Neustále se však věnoval i volné tvorbě, počátkem tohoto desetiletí vytvořil zásadní litografické cykly. Důležitá pro něj byla výstava v Terezíně, která se uskutečnila v roce 1980. Z iniciativy Jiřího Sozanského se jí zúčastnili umělci, kteří svůj pohled na současný svět konfrontovali s deprimujícím prostředím nacistického vězení. I v dalších letech pokračoval v litografických cyklech. Inspiroval se lidskou tváří, lidskou rukou a vracel se i k zamyšlení nad hrůznou skutečností totalitních režimů, ať už šlo o kritický přístup k jakémukoliv jejich druhu.
Vývoj jeho díla je dobře zachycen v monografii, kterou vydalo nakladatelství Akropolis v roce 1996 s textem Evy Petrové - teoretičky, která se novou figurací systematicky zabývala a která obdivovala právě dílo Oldřicha Kulhánka. Také ho představovala na četných výstavách u nás i v zahraničí. Umělec užíval ve své společensky a politicky angažované tvorbě náročné a zároveň nadčasové symboly. V posledních víc než dvaceti letech byl jeho přínos konečně po zásluze zhodnocen, právě 18. února letošního roku měl převzít prestižní cenu Vladimíra Boudníka, která se postupně uděluje nejvýraznějším představitelům naší grafiky.
Tvorba Oldřicha Kulhánka je v Museu Kampa dobře zastoupena, jsou tu jednak lepty z druhé poloviny 60. let a potom také litografie z 80. i počátku 90. let. Paní Meda Mládková jeho práci pravidelně sledovala a dokonce mu kdysi zorganizovala samostatnou výstavu v Chicagu, která měla velkou návštěvnost a slavila značný úspěch.
Jiří Machalický, museumkampa.cz