Barbora Kysilková: Obrazy

date of exhibition: 2011/12/01 - 2012/01/31
institution: Galerie Miro
type of exhibition: autorská

notes:
Že se Barbora Kysilková stane umělkyní, bylo dáno již v jejím mládí. S nulovým rozpočtem začala malovat motivy velikých rozměrů na balicí papír a podobné materiály. Tehdy jsme se spolu poprvé setkaly v Praze, rodném městě Barbory, které nabízí mnoho, ale žádné vyhlídky pro mladého umělce se zájmem učit se, jak malovat. To bylo před osmi lety. Od té doby se mnoho přihodilo. Při hledání nejvhodnější malířské techniky k vyjádření toho, co chtěla sdělit, se Barbora Kysilková začala s hlubokým přesvědčením zaměřovat na figurální olejomalbu. Ačkoliv se ji několik hlasů pokusilo z následování tradice odradit (většinou proto, že figurální olejomalba není považována za současnou, ale za výhradně adekvátní pro sociální realistickou malbu) nepolevila, dokud techniku nezvládla. Barbora Kysilková svou prací umožňuje divákům setkání s uměním v jeho hlavních cílech: Dotýká se jich jak vizuálně, intelektuálně, tak i sentimentálně. Atmosféry jejích obrazů odhalují tváří v tvář část jich samých a tedy zvyšují i jejich povědomí. Obrazy v tomto katalogu spojuje element pomíjivosti. Scény zachycují pohyb mezi minulostí a budoucností, zanechávajíce diváka na hraně mezi pohodlím a nepohodlím. Často je před jejími obrazy postaven do role voyéra. Umělkyně dovedně přináší prostorové a fyzikální faktory dané situace, a tím vytváří intimitu mezi divákem a scénou. V současné době jsme neustále konfrontováni s velkým množstvím intimních obrázků, zejména prostřednictvím sociálních médií. Význam těchto digitálních obrazů, ačkoliv jsou pravděpodobně uloženy v nějakém virtuálním prostoru na věčnost, nemá dlouhého trvání. Je to proces malby, který vytváří rozdíl. Technika olejomalby umožňuje přesnost, kterou si osobní momenty žádají a možnost krátkého, nestálého momentu převést do dlouze žijícího obrazu. Dovednosti, které umělkyně v tvorbě ukazuje, dávají obrazu jeho hodnotu. Volba stylu figurální olejomalby umožňuje klást velký důraz na detaily; nicméně v kompozici se minimalisticky omezuje na nezbytné. Umělkyně ukazuje pouze to, co je nutné ukázat. Sebevraždu „Lucretia“ lze pochopit ze samotného gesta bodnutí nožem. Výraz obličeje, ve kterém se zračí zoufalství a pýcha, již není zapotřebí zobrazovat. Vše již bylo řečeno. Temnota pokoje v obraze „U babičky“ nechává na pozorovateli, aby se sám rozhodl, co se v něm odehrává. Vnučka ukládá svou babičku ke spánku. Útěcha nebo potěšení. Strach nebo rozloučení. V obraze „Katka“ se nacházíme blízko drogově závislé, na kterou jsme se doposud dívali s odstupem, nedůvěrou, odporem, nedostatkem pochopení a soucitu. Na obraze vidíme z bezprostřední blízkosti tvář ženy s jemnými rysy a sebevědomým výrazem. Ztrácíme bariéru nezúčastněného pozorovatele a nalézáme sami sebe, abychom sdíleli velice blízký a osobní moment s touto osobností. V obraze “Aquarius” je moment pozorovatele narušen. Jiskra v oku, kterým se na nás postava dívá, nás nutí cítit se jako voyér. Rozhodnutí, zda výraz vyjadřuje pozvání nebo podezření, je ponecháno na divákovi. Voyerské momenty v obrazech evokují buď zvědavost, vzrušení, úzkost, zděšení, fascinaci, pocit nadřazenosti nebo rychlý záchvěv neklidu. Bez účasti pozorovatele nemohou obrazy tyto pocity vyvolávat, a tudíž zůstávají nedokončeny. Thou art – Ty jsi. Díky velmi osobnímu vnímání každého momentu objevujeme sami sebe v jedné z hlavních úloh lidské existence, která je určena k naplnění: (s)tvoření. Jsem velice šťastná a hrdá na to, že mohu představit tento katalog s velice pečlivě vybranými pracemi Barbory Kysilkové: práce, které nám mocně odhalují sílu klasické techniky, která je z dobrých důvodů pomalu, ale jistě, navrácena na dnešní trh s uměním.
Michelle Schuhmacher