Małgorzata Łojko, Johana Černá, Graeme McKinnon: 24+

date of exhibition: 2011/00/21 - 2011/10/30
institution: galerie sam83
type of exhibition: kolektivní