Ladislav Čepelák

date of exhibition: 1988/12
institution: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
type of exhibition: autorská