Pavel Nešleha: Sedimenty paměti IV

date of exhibition: 2013/03/28 - 2013/05/12
institution: Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie
type of exhibition: autorská

notes:
Výstava představí fotografickou tvorbu Pavla Nešlehy (1937–2003), které se systematicky věnoval od roku 1969. Zájem o procesy přírodních jevů a forem se prosazoval (vedle volné tvorby) i v jeho fotografických realizacích (Horizonty, Kořeny). Představeny budou i cykly zachycující mizející díla M. B. Brauna v Kuksu, V. Levého v Liběchově nebo záběry klášterního komplexu v Ojbíně.
http://www.ajg.cz/vystavy/probihajici-vystavy/pavel-nesleha-sedimenty-pameti-iv/
-
Rozsáhlá přehlídka představuje fotografickou tvorbu malíře Pavla Nešlehy (1937 - 2003) - Sedimenty paměti IV. Je zde vystaveno přes 60 černobílých, kolorovaných a tónovaných snímků z řady dosudnezveřejněných cyklů a souborů. Patří k nim například Velká série Šumava (1971-1996), Kořeny (1971-1977), Václav Levý (1975-1998), záběry z kuksovského lapidária - Braunovské reflexe, 2000 a další. Výstava poskytuje zásadní vhled do této oblasti umělcovy práce, jíž se průběžně věnoval od 70. let, a která se stala plnohodnotnou součástí jeho díla.
http://www.udu.cas.cz/cs/archiv-clanku/sedimenty-pameti-iv/