Bohdan Lacina: Celoživotní dílo

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1982   Bohdan Lacina (15. 2. 1912 - 6. 6. 1971)
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1982   Metaforická poetika díla Bohdana Laciny (K umělcovým nedožitým sedmdesátinám)