Palmy na Vltavě: Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950

date of exhibition: 2013/01/30 - 2013/04/28
institution: Výstavní síň Masné krámy
type of exhibition: kolektivní

notes:
http://www.zpc-galerie.cz/cs/exhibitions/info/27

Výstava se soustřeďuje na vlivy původních mimoevropských kultur Ameriky, Afriky a Oceánie na české výtvarné umění v letech 1850–1950. S využitím dosud málo známého materiálu ukazuje zájem o „primitivní“ umění u českých umělců, teoretiků i cestovatelů (Vojtěch Náprstek, Emil Holub, Alberto Vojtěch Frič) a přibližuje nejvýznamnější sbírky mimoevropských etnických objektů, které měli čeští umělci (Adolf Hoffmeister, Emil Filla). Svými díly jsou zastoupeni mj. Mikoláš Aleš, Jan Preisler, Otakar Kubín, František Kupka, Otakar Nejedlý, Jan Zrzavý, Josef Čapek, František Hudeček, Josef Sudek, František Tichý, aj.

Výstava se věnuje aktuálnímu a dosud nezpracovanému tématu: vlivům původních kultur subsaharské Afriky, Oceánie a Ameriky na české výtvarné umění v letech 1850–1950. Tyto vztahy jsou obecně označovány termínem primitivismus. Expozice se soustředí nejen na konkrétní díla, spojená s africkým, oceánským a indiánským uměním, ale rovněž na obecnější pohled na cizokrajné kultury. Ten obsahoval řadu klišé, bezprostředně souvisejících s kolonialismem. Primitivismus není pouhou estetickou kategorií, ale i promluvou o politických, sociálních a morálních aspektech mimoevropských a zpětně i evropských kultur.

Autor výstavy díky využití současných teoretických přístupů kriticky a nově interpretuje řadu fenoménů. Úvodní část instalace obsahuje starší alegorie Ameriky a Afriky z 16.–18. století a ukazuje jejich vizuální stereotypy, které se přenášely i do pozdějších děl. Následuje tématika spojená se známými českými cestovateli 19. století: Emilem Holubem, Enriquem Stankem Vrázem, Albertem Vojtěchem Fričem ad. Je poukázáno nejen na jejich zapojení do koloniálního diskurzu, ale i na dobový, „etnografický“ způsob veřejné prezentace jejich sbírek mimoevropských předmětů. Výstava neopomíjí ani sledování vlivné ideje tzv. ušlechtilého divocha a jejích konkrétních projevů ve výtvarných dílech Mikoláše Alše, Alfonse Muchy a Františka Kupky.

Počáteční projevy primitivismu v českém modernismu zpřítomňují sochy Bohumila Kafky, inspirované peruánskými mumiemi v pařížském Etnografickém muzeu Trocadéro, a ohlasy díla Paula Gauguina u českých malířů Jana Preislera, Jana Zrzavého, Otakara Nejedlého a Otakara Kubína. Samostatný oddíl je věnován vlivům umění subsaharské Afriky, Oceánie a Ameriky na český kubismus, a to zvláště na obrazy Josefa Čapka, autora knihy Umění přírodních národů. Roli primitivismu a exotických kultur výstava sleduje rovněž v avantgardních programech poetismu a surrealismu (Karel Teige, Jindřich Štyrský, Toyen ad.), v sérii obrazů Bílých černochů od Františka Tichého a ve fotografiích jeho přítele Josefa Sudka. Prostřednictvím zařazení soch Františka Vladimíra Foita expozice zasahuje i do oblasti antropologie.

Výstava přibližuje také obsah a vznik dvou nejvýznamnějších sbírek mimoevropského „primitivního“ umění, které shromáždili čeští výtvarní umělci: kolekcí Adolfa Hoffmeistera a Emila Filly. Jsou prezentovány nejen konkrétní africké, oceánské a americké artefakty, které tito tvůrci vlastnili, ale i původní dokumentace jejich sbírek. Závěrečný oddíl přehlídky ukazuje projevy primitivismu ve 40. letech 20. století u Aléna Diviše, Václava Zykmunda, Františka Hudečka, Jana Křížka a dalších tvůrců.

P U B L I K A C E

K výstavě vychází obsáhlá publikace, vydaná nakladatelstvím Arbor vitae, Západočeskou galerií v Plzni a Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i. Díky šíři záběru a užité metodě přináší první ucelený a kritický pohled na problematiku primitivismu v českém výtvarném umění v letech 1850–1950.

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSTAVĚ

29. 1. 2013 v 13 hodin (přednáškový sál, Pražská 13)

VERNISÁŽ

29. 1. 2013 v 17 hodin

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAVY

úterý 26. 2. 2013 v 17 hodin

úterý 9. 4. 2013 v 17 hodin

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ

27. 2. 2013, 17 h, výstavní síň Masné krámy:

Gottfried Lindauer (1839–1926): Plzeňský malíř zakladatelem moderního malířství na Novém Zélandě

O neobvyklých osudech a díle rodáka z Plzně, který proslul portréty domorodých obyvatel Nového Zélandu a stal se zakladatelem tamní malířské tradice, přednáší ředitel ZČG Roman Musil.

7. 3. 2013, 17 h, výstavní síň Masné krámy:

Malby australských Aboriginů (Hana Gerzanicová)

12. 3. 2013, 17 h, výstavní síň Masné krámy

Nepřistupuj blíž! Vyprávění o cestách na Papuu–Novou Guineu a o tvorbě, kterou exotický ostrov inspiroval (Barbora Šlapetová a Lukáš Rittstein)

26. 3. 2013, 17 h, výstavní síň Masné krámy

Mocná síla fetišů: Umění a magie subsaharské Afriky

(Kateřina Mildnerová)

4. 4. 2013, 17 h, výstavní síň Masné krámy:

Bratři Čapkové a umění přírodních národů (Mariana Dufková)

18. 4. 2013, 17 h, výstavní síň Masné krámy:

Cesty Dr. Emila Holuba (Martin Šámal)

25. 4. 2013, 17 h, přednáškový sál, Pražská 13:

Odezva mimoevropských kultur ve filmu (Jan Kastner)

REALIZAČNÍ TÝM

Koncepce výstavy: Tomáš Winter

Kurátorka výstavy: Ivana Jonáková

Odborná spolupráce: Ústav dějin umění AV ČR

Jazyková redakce: Marie Bergmanová

Grafické řešení: Adéla Svobodová, Tereza Hejmová

Architektonické řešení: Zbyněk Baladrán

Instalace: Jan Jirka, Petr Kutek

DÍLA PRO VÝSTAVU ZAPŮJČILI

eAntik v Praze

Galerie Benedikta Rejta v Lounech

Galerie hlavního města Prahy

Galerie Kodl v Praze

Galerie Maldoror v Praze

Galerie moderního umění v Hradci Králové

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

Galerie Zdeněk Sklenář v Praze

Galerie Zlatá husa v Praze

Hrdličkovo muzeum člověka, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

Moravská galerie v Brně

Muzeum umění Olomouc

Národní galerie v Praze

Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

Oblastní galerie v Liberci

Památník národního písemnictví v Praze

Polabské muzeum Poděbrady

PPF Art v Praze

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. Západočeská galerie v Plzni

Západočeské muzeum v Plzni

a soukromí majitelé

PARTNEŘI VÝSTAVY

Ústav dějin umění AV ČR

Arbor vitae

Plzeňský kraj

Plzeň 2015

Rada galerií České republiky

Art+Antiques

Mladá fronta DNES

I-Prague

Český rozhlas Plzeň

Centrum Bavaria Bohemia Schönsee

Plzen.cz

Výstava byla finančně podpořena z projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Projekt byl uskutečněn za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. www.plzen2015.eu, www.mkcr.cz