Ludwig Mies van der Rohe: Tvůrce vily Tugendhat

date of exhibition: 1969/01/17
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: přednáška/projev

notes:
Procházkova síň