Milan Maur: V rytmu letu bělásků / Im Flugrhythmus der Kohlweißlinge, Ioana Metes: Am Anfang war die Farbe / Na začátku byla barva

date of exhibition: 1996/08/30 - 1996/10/27
institution: Galerie výtvarného umění v Chebu
type of exhibition: kolektivní