Centimetr za den

date of exhibition: 2012/01/06 - 2012/01/28
institution: České centrum Praha
type of exhibition: kolektivní

notes:


Tématem společné výstavy autorek Leny Knilli a Jany Kasalové je stopa v mapě života, orientace v něm, záznam lidského a zvířecího putování světem a časem. Praha je jejich komunikační prostor. Každá z nich artikuluje otázky a odpovědi, které vyplývají z těchto témat jiným způsobem. Někdy zcela odlišně, jindy tak, že se mohou v něčem setkat nebo dokonce střetnout. Mapy zaznamenávají určitou výseč času, okamžitou situaci, jsou záznamem děje uloženého v krajině. A právě uchopení času v různých podobách je pro obě umělkyně příznačné. Kurátorkou výstavy je Camille Hunt.

Praha je pro Lenu Knilli a Janu Kasalovou komunikační prostor, a to i přestože každá z autorek pochází z jiného prostředí. Lena Knilli se narodila v Grazu, vyrostla v západním Berlíně a následně žila a tvořila v Praze. Jana Kasalová se narodila v Turnově, studovala a žila v Brně a v několika zahraničních metropolích. Po návratu z ciziny žije a pracuje v Praze.

zdroj: http://prague.czechcentres.cz/novinky/centimetr-za-den-leden/