Patrik Hábl: Copy / Plagiarism

date of exhibition: 2013/03/13 - 2013/04/14
institution: Nitrianska galéria (1999- )
type of exhibition: autorská

notes:
Salón
http://nitrianskagaleria.sk/event/copy-plagiarism/
Veľmi zaujímavým maliarskym konceptom sa slovenskej verejnosti predstavuje mladý, talentovaný a veľmi ambiciózny český maliar Patrik Hábl (1975).
Jeho časté úvahy týkajúce sa originality diela ho časom priviedli na myšlienku, ktorú i zrealizoval. Namaľoval autentické autorské dielo s názvom “Modrá krajina” v technike akryl, s rozmermi 110×200 cm. Jeho reprodukciu sa rozhodol odoslať známym, vybraným umelcom z rôznych kontinentov a krajín – Afriky, Indie, Číny, USA a Brazílie. Ich zadaním bolo namaľovať kópiu originálu Patrika Hábla, spomenutého diela v technike akryl, s uvedenými rozmermi. Kópie umelcov budú nainštalované spolu s Háblovým originálom bez popisiek, kde percipiet môže sám odhaliť pôvodný originál a nájsť rozdiely medzi technickým a kvalitatívnym prevedením diela.
Tento koncept Patrika Hábla reaguje na otázku originality a na práva duševného vlastníctva, i na aktuálnu súdnu kauzu, ktorá v súčasnosti prebieha v Berlíne s manželmi Wolgangom a Helenou Beltracchi, ktorí viac ako 15 rokov vyrábali falzifikáty desiatok obrazov od významných maliarov 20. storočia – Maxa Ernsta, Keese van Dongena, cez Maxa Pechsteina alebo Heinricha Campendonka.
Autorova otázka znie: “Je lacnejšie nechať si kópie maliarov namaľovať v Číne, než získať dielo od tvorcu originálu ? Podľa Patrika Hábla, projekt má za cieľ obhájiť hodnotu originality obrazu.
Vo svojom druhom vystavenom koncepte sa Hábl venuje fenoménu krajiny a priestoru ako takého, či už ide o skúmanie konkrétnej krajiny, alebo sprítomnenie dojmu z fiktívnych priestorových súvislostí. Maľby autora majú imaginárnu vizualitu na rozhraní abstrakcie a expresívnej línie. Charakterizuje ju spontaneita, kde sa akt maľovania so značnou dávkou energie a vitality stotožňuje s existencionálnou dramatičnosťou.
Prezentované diela sa nesú v znamení land artu, viažu sa ku konkrétnemu miestu – Bospor, Istambul, Japonská krajina, Ázijská krajina etc. V nich vytvára vnútorne emotívne vzťahy, súčasne reflektuje civilizačno – prírodné prepojenia.
Možno konštatovať, že Patrik Hábl prehodnocuje vzťah prírodného a civilizačného atribútu cez figúru a získava tým väčší ekologický náboj.
Maliar a grafik Patrik Hábl sa narodil v r. 1975 v Gottwaldove. Strednú školu umelecko-priemyselnú absolvoval v r. 1989 – 1993 v Uherskom Hradišti. V r. 1994 – 2000 študoval na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe v ateliéri prof. Pavla Nešlehu. V r. 1996 absolvoval ročné litografické školenie u M. Axmanna, 1997 – študijný pobyt na Petrohradskej Muchinovej akadémii, 1998 – experimentálnu grafiku u prof. Vladimíra Kokolia na Akadémii výtvarných umení v Prahe.
V súčasnosti Patrik Hábl patrí k úspešným mladým umelcom, ktorých talent a tvorivé nasadenie získava ohlas nielen na českej výtvarnej scéne, ale i v medzinárodnom merítku. Už od r. 1996 sa zúčasťňuje medzinárodných maliarskych a sochárskych sympózií, samostatne vystavuje od r. 2005, od tohto roku sa pravidelne zúčastňuje i kolektívnych výstav realizovaných nielen na domácej českej výtvarnej scéne, ale i v zahraničí : Japonsko, Nemecko, Rakúsko, Čína, Francúzsko, Turecko, Holandsko USA a vystavoval i v ďalších krajinách sveta.
Mladý autor je držiteľom prestížnej Waldesovej ceny a ceny Europol Art Award.
Od r. 2007 pedagogicky pôsobí na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe, kde žije a tvorí.