Jan Kojan: Výběr z celoživotního díla

date of exhibition: 1977/08/03 - 1977/09/04
institution: Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech
type of exhibition: autorská