Kanafas včera a dnes

date of exhibition: 1976
institution: Národopisné muzeum - Musaion
type of exhibition: kolektivní

notes:
podzim 1976