Marie Kuklová: Obrazy, kresby, divadelní návrhy

date of exhibition: 1973/10/08 - 1973/10/22
institution: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP)
type of exhibition: autorská