Milan Peterka: Obrazy; Stanislav Zadražil: Sochy

date of exhibition: 1977/09/11 - 1977/10/02
institution: Městské muzeum a galerie
type of exhibition: kolektivní