Pojizerští výtvarníci k 60. výročí VŘSR

date of exhibition: 1977
institution: Muzeum dělnického hnutí
type of exhibition: kolektivní

notes:
řijen nebo listopad 1977