Ex libris sovětských autorů

date of exhibition: 1977
institution: Rodný dům Václava Šolce (Šolcův statek)
type of exhibition: kolektivní

notes:
řijen nebo listopad 1977