Jan Kalous: Výběr z tvorby posledních let

date of exhibition: 1977/07/08
institution: Zámek Ploskovice
type of exhibition: autorská

notes:
dok. 104473 - doba trvání do 1978/01
dok. 107989 - doba trvání do 1978/02
dok. 108921 - doba trvání 1978/05