Čestmír Suška: Plameny v negativu a rezavé tisky

date of exhibition: 2013/07/04 - 2013/08/25
institution: Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
type of exhibition: autorská

notes:
foyer
-
Od května 2012 stojí před galerií socha Čestmíra Sušky (*1952) Plameny. Objekt spadá do širšího cyklu, v němž autor od roku 2005 využívá zejména staré průmyslové nádrže, aby je vyřezáváním opakujících se geometrických či organických tvarů v souvislých strukturách transformoval na umělecká díla. Výsledkem je pak perforovaný skelet, který koresponduje s původními formami objektu. Odstraněné části však mohou být dále spojovány a svařovány do dalších novotvarů. Právě takový nový objekt, vytvořený jako „negativ“ Plamenů, bude k vidění v létě 2013 ve foyer roudnické galerie. Spolu s ním se zde objeví i „rezavé tisky“, jež zachycují stopy vyřezaných elementů na papíře.
Výstava tak mimo jiné představí transformační proces, jímž prochází původní předmět proměňující se v několik artefaktů. Čestmír Suška se zapsal do dějin českého výtvarného umění jako tvůrce objektů ve veřejném prostoru již od osmdesátých let. Inicioval například inspirativní kolektivní výstavu Sochy a objekty na Malostranských dvorcích (Praha 1981). V letech 1987–1991 byl členem výtvarné skupiny Tvrdohlaví. V devadesátých letech se přiklonil k tvorbě monumentálních soch z vydlabávaných a proděravěných topolových kmenů. Po roce 1995, kdy získal grant Pollock Krasner Foundation, pak přešel k tvorbě rozměrných kovových objektů, v nichž se mísí industriální estetika s dekorativním tvaroslovím.
galerieroudnice.cz