České sochařství kolem roku 1900

date of exhibition: 1977/02 - 1977/04
institution: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
type of exhibition: kolektivní