Česká protiválečná grafika 1940-1975

date of exhibition: 1977/02/17 - 1977/04/11
institution: Galerie výtvarného umění
type of exhibition: kolektivní