Jan Kutálek: Figurální keramika

date of exhibition: 1989/06
institution: Dům kultury ROH
type of exhibition: autorská