Tomáš Kůs: Marginália - okraje (obrazy a plastky)

Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2006   Tomáš Kůs: Marginália - okraje (obrazy a plastky)