Tomáš Kůs: Marginália - okraje (obrazy a plastky)

institution, city, address
Galerie Západočeské energetiky, Plzeň (Plzeň-město), Guldenerova 19