Tvůrčí skupina JUV: 2. díl

date of exhibition: 1970
institution: Galerie U Řečických
type of exhibition: kolektivní