Přehled tvorby autorů, kteří se ucházeli o výstavy

date of exhibition: 1970
institution: Galerie d
type of exhibition: kolektivní