Malířské dílo Ludvíka Kuby

date of exhibition: 1953
institution: Městská knihovna Praha
type of exhibition: autorská