Pravoslav Rada, Jindřiška Radová, Šárka Radová

date of exhibition: 1981/06/25 - 1981/09/06
institution: Galerie výtvarného umění v Chebu
type of exhibition: kolektivní