Drobná plastika a sochařská tvorba

date of exhibition: 1971
institution: Galerie Václava Špály
type of exhibition: kolektivní