Zdeněk Krybus, Jiřina Adamcová

date of exhibition: 1977
institution: Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech
type of exhibition: kolektivní