České sklo 1800-1900

date of exhibition: 1977/06
institution: Uměleckoprůmyslové museum
type of exhibition: kolektivní