Jaroslav Bejček: Plastiky, porcelán, keramika; Li Ki Sun: Tapiserie

date of exhibition: 1977/05/29 - 1977/07/02
institution: Dům pánů z Kunštátu
type of exhibition: kolektivní