Severočeská krajská organizace SČVU

date of exhibition: 1977/04/04 - 1977/06/19
institution: Oblastní galerie v Liberci
type of exhibition: kolektivní