Malíři a sochaři Benátska

date of exhibition: 1977/07
institution: Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV)
type of exhibition: kolektivní

notes:
červenec nebo srpen 1977