Karel Meisner: Krajiny

date of exhibition: 1977/07/06
institution: Závodní klub ROH
type of exhibition: autorská