Emil Kotrba: Grafika

date of exhibition: 1977/08/24
institution: Rodný dům Václava Šolce (Šolcův statek)
type of exhibition: autorská

notes:
práce z posledních let