Práce našich prababiček a maminek

date of exhibition: 1977/07/03 - 1977/07/17
institution: Kulturní dům
type of exhibition: nevýtvarná