Trasa 1969

date of exhibition: 1969/07 - 1969/08
institution: Výstavná sieň ZSVU (Gorkého ulica)
type of exhibition: kolektivní